Voltige, Oshkosh

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=videoseries?list=UUemyfyL61EvaSpR2BKVrqbg&hl=fr_FR&w=1280&h=720]